Przestrzeń Rozwoju „Przepływ” to miejsce, w którym udzielam wsparcia terapeutycznego i pomocy psychologicznej. Wspieram w rozwoju, odnajdywaniu swojej ścieżki i rytmu oraz drodze powrotnej do siebie. Zapraszam do współpracy i kontaktu w sytuacjach, gdy:
 • chcesz odkryć swoje mocne strony i rozwinąć swój naturalny potencjał,
 • chcesz wzmocnić poczucie własnej wartości i akceptacji siebie,
 • chcesz lepiej poznać siebie
 • chcesz rozwijać świadomości siebie – ciała i emocji,
 • doświadczasz obniżonego nastroju i trudnych emocji,
 • potrzebujesz wsparcia w obszarze wysokiej wrażliwości,
 • doświadczasz trudności w relacjach,
 • doświadczasz kryzysu i trudności w różnych obszarach życia,
 • potrzebujesz wsparcia w obszarze rodzicielstwa,
 • odczuwasz wewnętrzny konflikt,
 • doświadczasz poczucia straty w różnych obszarach życia,
 • przeżywasz żałobę po utracie bliskiej osoby – w tym po doświadczeniu poronienia i okołoporodowej stracie dziecka.
Co oznacza „Przepływ”?

Przepływ to ruch życia i jego cykliczność. W przepływie jest miejsce na różne jakości, na branie i dawanie, na inicjatywę i poddanie, na trzymanie i odpuszczanie, na wychodzenie do czegoś i wycofanie. Na otwarcie i zamknięcie. Na działanie i bezruch. Na przypływ i odpływ. Na życie i śmierć. Gdy żyjemy w zgodzie ze sobą, przepływ jest stanem naturalnym, a my czerpiemy z bogactwa cykliczności i tego, co przynosi zmiana, nawet jeśli jest trudna. Przepływ pozwala domknąć cykl i rozpocząć kolejny – wpuścić do życia nowe. Jego naprzemienny rytm umożliwia rozwój, głębsze rozumienie siebie i innych. Zwiększa akceptację i współczucie dla tego, co w nas i dookoła nas. Uruchamianie przepływu przenosi nas na głębszy poziom odczuwania. Dzieje się tak, ponieważ poszerzanie pola świadomości – większy kontakt ze sobą/z ciałem przybliża nas do siebie, zwiększa intuicję, wyostrza zmysły. Na tym poziomie lepiej rozpoznajemy swoje emocje, potrzeby i granice, lepiej rozumiemy siebie, co jest zasobem i paliwem do dokonywania twórczych zmian w życiu. Do podążania autentyczną ścieżką – za sobą.

Jednak zdarza się też tak, że przepływ jest zablokowany. Może to dotyczyć ogólnego samopoczucia, jakiejś konkretnej sfery życia lub jednej sytuacji. Jakaś blokada sprawia, że nie ruszamy z miejsca, nie widzimy rozwiązania sytuacji, nie mamy motywacji, jest nam trudno lub wciąż przydarzają nam się w życiu podobne scenariusze. Wtedy warto przyjrzeć się, dlaczego tak się dzieje. W mojej pracy towarzyszę klientom w odkrywaniu, co wpływa na taki stan i wspieram w znajdowaniu nowych, twórczych rozwiązań.

Jak pracuję?

Z każdą osobą pracuję holistycznie – w kontakcie z tym, co w przestrzeni ciała, umysłu, emocji i duchowości. Korzystam z metod i narzędzi pomocy psychologicznej Gestalt oraz z metod i technik terapii tańcem i ruchem. Dodatkowo czerpię inspirację z analizy jungowskiej, filozofii zen i nurtów psychoterapii humanistycznej. Oraz z przyrody, natury i jej cykliczności.

W pracy kieruję się zaufaniem, szacunkiem i indywidualnym podejściem do każdej osoby. Mam głębokie przeświadczenie, że każdy może rozwijać się w zgodzie ze sobą, odkrywać siebie i wzrastać, nawet po trudnych doświadczeniach. Sama doświadczyłam i przekonałam się, że wgląd w siebie przy jednoczesnym byciu w autentycznym i wspierającym kontakcie z drugą osobą jest tym, co przynosi akceptację, a przez to zmianę. Dlatego jest dla mnie ważne, aby jakość akceptacji i wspierającego kontaktu wnosić w przestrzeń swojej pracy.

Bardzo ważna jest dla mnie etyka i profesjonalne podejście. Regularnie pogłębiam swoją wiedzę psychologiczną i terapeutyczną w teorii i praktyce dbając o rozwój własny poprzez uczestnictwo w różnych warsztatach, superwizję i szkoleniową psychoterapię własną.

Więcej o moich kwalifikacjach przeczytasz w zakładce o mnie.

Zapraszam do współpracy i  kontaktu:

Czas jednej konsultacji/spotkania: 50 min
Cena: 120zł (jedno spotkanie)
Forma konsultacji: w chwili obecnej tylko online skype/zoom
Tel: 665092451
email: [email protected]

Agnieszka Siołek-Cichocka

PODZIEL SIĘ ZE ŚWIATEM