OFERTA I CENNIK

konsultacja psychologiczna
w gabinecie / online
50 minut
200 zł

pomoc psychologiczna
w gabinecie / online

50 min
200 zł

sesja psychoterapii
w gabinecie / online

50 min
200 zł

konsultacje rodzicielskie
w gabinecie / online

50 min
250 zł

Obszary pomocy psychologicznej i psychoterapii,
w których pracuję i udzielam wsparcia

 • trudności w relacjach - z sobą i z innymi
 • depresja, obniżony nastrój
 • trudności w obszarze uczuć i emocji
 • kryzys egzystencjalny, poczucie pustki, utrata sensu życia
 • żałoba i strata
 • strata prenatalna i okołoporodowa
 • dolegliwości psychosomatyczne
 • stres, przewlekłe zmęczenie, brak motywacji
 • egzystencjalne i emocjonalne cierpienie
 • poczucie blokady i utknięcia
 • wysoka wrażliwość
 • doświadczenie przemocy
 • doświadczenie traumy indywidualnej i transgeneracyjnej
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i akceptacji siebie
 • rozwijanie mocnych stron i naturalnego potencjału
 • rozwinięcie i pogłębienie świadomości siebie - kontaktu z samym sobą, z innymi i światem
 • praca ze snami
 • rozwijanie świadomości ciała
 • obraz ciała
 • kobiecość i męskość
 • seksualność
 • odzyskiwanie przestrzeni w życiu
 • wewnętrzny konflikt
 • kryzys twórczy
 • rodzicielstwo i trudności w relacji z dziećmi
Nie prowadzę terapii dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.
W terapii indywidualnej pracuję tylko z osobami dorosłymi od 26 roku życia.

Jak pracuję?

Pracuję w nurcie Gestalt, co oznacza, że z każdą osobą pracuję holistycznie – w kontakcie z tym, co w przestrzeni ciała, umysłu, emocji i duchowości. Dodatkowo czerpię inspirację z psychologii procesu, DMT - Terapii Tańcem i Ruchem, analizy jungowskiej, filozofii zen i innych nurtów psychoterapii humanistycznej. Oraz z natury - przyrody i jej cykliczności.

W pracy kieruję się zaufaniem, szacunkiem i indywidualnym podejściem do każdej osoby. Mam głębokie przeświadczenie, że każdy może rozwijać się w zgodzie ze sobą, odkrywać siebie i wzrastać, nawet po trudnych doświadczeniach. Sama doświadczyłam i przekonałam się, że wgląd w siebie przy jednoczesnym byciu w autentycznym i wspierającym kontakcie z drugą osobą jest tym, co przynosi akceptację, a przez to zmianę. Dlatego jest dla mnie ważne, aby jakość akceptacji i wspierającego kontaktu wnosić w przestrzeń swojej pracy.

Bardzo ważna jest dla mnie etyka i profesjonalne podejście. W trosce o jakość swojej pracy regularnie uczestniczę w indywidualnej superwizji u superwizora EAGT, w grupowych superwizjach z superwizorem EAGT, w szkoleniowej psychoterapii własnej. Poza tym stale pogłębiam swoją wiedzę psychologiczną i terapeutyczną w teorii i praktyce poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach i warsztatach.

Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym EAGT - Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Więcej o moich kwalifikacjach przeczytasz w zakładce o mnie.