Więcej o mnie

Witaj w Przestrzeni Rozwoju Przepływ

Nazywam się Agnieszka Siołek-Cichocka. Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Udzielam pomocy psychologicznej i prowadzę psychoterapię w ujęciu Gestalt. Wspieram i towarzyszę w odnajdywaniu własnego rytmu i drodze powrotnej do siebie. W stawaniu na własnych nogach.

"Istnieje poruszenie, siła życia, iskra, która poprzez Ciebie przemienia się w istnienie.
A ponieważ w całym czasie Ty pojawiasz się tylko raz, ta forma wyrazu jest wyjątkowa.
Jeśli ją zablokujesz, już nigdy się nie pojawi, zostanie utracona.
Świat będzie jej pozbawiony.
(...)
Twoim zadaniem jest dbać o przepływ."

Martha Graham

Co oznacza Przepływ?

Przepływ to ruch życia i jego cykliczność. W przepływie jest miejsce na różne jakości, na branie i dawanie, na inicjatywę i poddanie, na trzymanie i odpuszczanie, na wychodzenie do czegoś i wycofanie. Na otwarcie i zamknięcie. Na działanie i bezruch. Na przypływ i odpływ. Na życie i śmierć. Gdy żyjemy w zgodzie ze sobą, przepływ jest stanem naturalnym, a my czerpiemy z bogactwa cykliczności i tego, co przynosi zmiana, nawet jeśli jest trudna. Przepływ pozwala domknąć cykl i rozpocząć kolejny - wpuścić do życia nowe. Jego naprzemienny rytm umożliwia rozwój, głębsze rozumienie siebie i innych. Zwiększa akceptację i współczucie dla tego, co w nas i dookoła nas. Uruchamianie przepływu przenosi nas na głębszy poziom odczuwania. Dzieje się tak, ponieważ poszerzanie pola świadomości – większy kontakt ze sobą/z ciałem przybliża nas do siebie, zwiększa intuicję, wyostrza zmysły. Na tym poziomie lepiej rozpoznajemy swoje emocje, potrzeby i granice, lepiej rozumiemy siebie, co jest zasobem i paliwem do dokonywania twórczych zmian w życiu. Do podążania autentyczną ścieżką – za sobą.

Image

"(...) zmiana to przejaw obecności życia.
(...) piękno zmienności świata przypomina muzykę, gdybyśmy chcieli trzymać się jednej nuty, nie usłyszelibyśmy melodii."

Alan Watts

Oferta i formy wsparcia

Konsultacja psychologiczna

Rozpoczęcie psychoterapii lub pomocy psychologicznej poprzedza konsultacja, która umożliwia wstępne rozpoznanie problemu i zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy. Konsultacja trwa 50 minut i może przebiegać od jednego do kilku spotkań.

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna to krótkoterminowa forma pomocy, poprzedzona konsultacją psychologiczną. Zazwyczaj obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań, które odbywają się raz w tygodniu. Każde sesja trwa 50 minut.

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna odbywa się raz w tygodniu i trwa 50 minut. Może być krótkoterminowa albo długoterminowa. W obu przypadkach zorientowana jest na pogłębiony proces.

Warsztaty

Warsztaty rozwojowe i/lub terapeutyczne będą odbywać się cyklicznie. Najbliższe warsztaty w przygotowaniu to "Kobiecość w Przepływie". Więcej informacji wkrótce.

Przeczytaj i posłuchaj przy kubku kawy lub herbaty

Oprócz spotkań indywidualnych z klientami, piszę artykuły na blogu i tworzę "Podcast w przepływie" o ciele i psychice w rytmie cykliczności.

Przeczytaj i posłuchaj
Image

Zapraszam do kontaktu

Usługi

Konsultacja psychologiczna
Pomoc psychologiczna
Psychoterapia
Warsztaty
Szkolenia

Kontakt

Agnieszka Siołek-Cichocka
tel. 665 092 451
e-mail: [email protected]
gabinet: ul. Libelta 24/5, 61-707 Poznań