Pomoc psychologiczna i psychoterapia

Nazywam się Agnieszka Siołek-Cichocka.  Udzielam pomocy psychologicznej i prowadzę psychoterapię w nurcie Gestalt. Wspieram i towarzyszę w odnajdywaniu własnego rytmu i drodze powrotnej do siebie. W stawaniu na własnych nogach.
Więcej o mnie

"Istnieje poruszenie, siła życia, iskra, która poprzez Ciebie przemienia się w istnienie.
A ponieważ w całym czasie Ty pojawiasz się tylko raz, ta forma wyrazu jest wyjątkowa.
Jeśli ją zablokujesz, już nigdy się nie pojawi, zostanie utracona.
Świat będzie jej pozbawiony.
(...)
Twoim zadaniem jest dbać o przepływ."

Martha Graham

Przepływ to ruch życia i jego cykliczność. W przepływie jest miejsce na różne jakości, na branie i dawanie, na inicjatywę i poddanie, na trzymanie i odpuszczanie, na wychodzenie do czegoś i wycofanie. Na otwarcie i zamknięcie. Na działanie i bezruch. Na przypływ i odpływ. Na życie i śmierć.

Gdy żyjesz w zgodzie ze sobą, przepływ jest stanem naturalnym. Wtedy czerpiesz z bogactwa cykliczności i tego, co przynosi zmiana, nawet jeśli jest trudna. Przepływ pozwala domknąć cykl i rozpocząć kolejny - wpuścić do życia nowe. Jego naprzemienny rytm umożliwia rozwój, głębsze rozumienie siebie i innych. Zwiększa akceptację i współczucie dla tego, co w Tobie i dookoła Ciebie.

Uruchamianie przepływu przenosi na głębszy poziom odczuwania. Dzieje się tak, ponieważ poszerzanie pola świadomości – większy kontakt ze sobą/z ciałem przybliża do siebie, zwiększa intuicję, wyostrza zmysły.

Na tym poziomie lepiej rozpoznajesz swoje emocje, potrzeby i granice, lepiej rozumiesz siebie, co jest zasobem i paliwem do dokonywania twórczych zmian w życiu. Do podążania autentyczną ścieżką – za sobą.

Jednak zdarza się też tak, że przepływ jest zablokowany. Może to dotyczyć ogólnego samopoczucia, jakiejś konkretnej sfery życia lub jednej sytuacji. Jakaś blokada sprawia, że nie ruszasz z miejsca, nie widzisz rozwiązania sytuacji, nie masz motywacji, odczuwasz trudności lub wciąż powtarzasz w życiu podobne scenariusze. Wtedy warto przyjrzeć się, dlaczego tak się dzieje. W mojej pracy towarzyszę klientom w odkrywaniu, co wpływa na taki stan i wspieram w znajdowaniu nowych, twórczych rozwiązań.

 

"(...) zmiana to przejaw obecności życia.
(...) piękno zmienności świata przypomina muzykę, gdybyśmy chcieli trzymać się jednej nuty, nie usłyszelibyśmy melodii."

Alan Watts

Oferta i formy wsparcia

Konsultacja psychologiczna

Rozpoczęcie psychoterapii lub pomocy psychologicznej poprzedza konsultacja, która umożliwia wstępne rozpoznanie problemu i zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy. Konsultacja trwa 50 minut i może przebiegać od jednego do kilku spotkań.

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna to krótkoterminowa forma pomocy, poprzedzona konsultacją psychologiczną. Zazwyczaj obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań, które odbywają się raz w tygodniu. Każde sesja trwa 50 minut.

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna odbywa się raz w tygodniu i trwa 50 minut. Może być krótkoterminowa albo długoterminowa. W obu przypadkach zorientowana jest na pogłębiony proces.

Konsultacja rodzicielska

Konsultacja rodzicielska może odbyć się jednorazowo lub trwać do kilku spotkań, w zależności od potrzeby. Spotkanie trwa 50 min.

Warsztaty

Warsztaty rozwojowe i/lub terapeutyczne odbywają się cyklicznie. Najbliższe warsztaty w przygotowaniu to "Kobiecość w Przepływie". Więcej informacji wkrótce.

Usługi

Konsultacja psychologiczna
Pomoc psychologiczna
Psychoterapia
Warsztaty
Szkolenia

Kontakt

Agnieszka Siołek-Cichocka
tel. 665 092 451
e-mail: [email protected]
Adres gabinetu: Centrum Kultury ZAMEK, budynek Masztalarni.
Wejście do budynku: ul. Fredry 7
Gabinet nr 49 (1 piętro)